اخبار

خرید ۲۴ هزار تن مرغ از مرغداران در فروردین ۹۹

خرید مازاد مرغ مرغداران توسط دولت

شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: براساس منویات مقام معظم رهبری در حمایت از رونق تولید و همچنین شعار سال جهش تولید این شرکت با تمام توان در حال خرید مرغ مازاد مرغداران است؛ به نحوی که فقط در (فروردین ۹۹) ۲۴/۰۰۰ تن مرغ مازاد مرغداران را خریداری و درقالب ذخایر استراتژیک خود نگهداری کرده ضمن اینکه ۹,۵۰۰ میلیارد ریال به تولیدکنندگان پرداخت شده است.

همچنین بر اساس این آمار در سال گذشته (۱۳۹۸) نیز بیش از ۵۰/۰۰۰ تن مرغ مازاد از مرغداران خریداری کرده بود. بنابراین به منظور تقویت و استمرار تولید داخلی تا کنون بیش از ۷۵/۰۰۰ تن مرغ مازاد تولیدی توسط دولت خریداری گردیده است.

پیش از این مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در دستورالعملی به کلیه مدیران استانی و ستادی دستور خرید مرغ مازاد مرغداران را در راستای حمایت و جلوگیری از ضرر و زیان آنها به صورت پرداخت نقدی وجه، مرغ خریداری شده را صادر و استاندارد مرغ خریداری شده را نیز داشتن کیفیت، رعایت سایز و بسته بندی مناسب اعلام کرده بود.

همچنین با تدابیر اتخاذ شده و دستور مدیر عامل شرکت و همچنین به منظور حمایت از تولید داخلی، واردات مرغ به کشور ممنوع بوده و در برنامه ریزی انجام شده سال ۱۳۹۹ سعی شده است واردات گوشت قرمز نیز یا انجام نشود یا درصورت نیاز به حداقل خود برسد و ذخایر استراتژیک گوشت قرمز نیز ازمنابع تولید داخلی تأمین شود.

منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.