اخبار

دخالت دولت در بازار گوشت نباید تکرار شود

دخالت دولت در بازار گوشت نباید تکرار شود

رئیس شورای تأمین دام کشور با تأکید بر اینکه دخالت دولت در بازار گوشت نباید تکرار شود، گفت: نیاز امروز دامداران برای ادامه تولید تأمین نقدینگی است و در حال حاضر شاهد کمترین نوسان قیمت در بازار گوشت هستیم.

منصور پوریان درباره آخرین وضعیت تولید و بازار گوشت قرمز اظهار کرد: تولید و عرضه دام در بخش سنگین و سبک در شرایط مناسبی قرار دارد و بازار گوشت قرمز فراوانی وجود دارد. تولید و عرضه مناسب موجب شده در چند وقت اخیر کمترین نوسان در قیمت گوشت قرمز اتفاق بیفتد.

آقای پوریان معتقد است که بخش مهمی از ثبات بازار گوشت قرمز مدیون کاهش دخالت دولت در بازار این کالا است و در این باره می گوید: سال گذشته دولت به بهانه‌های مختلف در بازار گوشت ورود کرده و عاملی برای افزایش قیمت‌ها بوده است. پس دخالت دولت در بازار گوشت نباید تکرار شود.

ایشان نمونه دخالت دولت که قیمت‌ها را در سال گذشته افزایش داد؛ خرید حمایتی و تعیین قیمت مصوب برای گوشت‌های وارداتی بود که به بازار شوک داد و موجب التهاب در آن شدند.

پوریان بهترین حمایت در سالجاری از دامداران را کاهش دخالت دولتی‌ها در بازار و تامین نقدینگی برای آن‌ها عنوان کرد و افزود: در سال جاری دامداران برای ادامه تولید با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و این امر می‌تواند تبدیل به مانعی برای ادامه توسعه دامپروری در کشور شود.

رئیس شورای تامین دام کشور قیمت خرید دام سبک از دامداران را 50 تا 55 هزار تومان و قیمت خرید هر کیلوگرم دام سنگین را 40 تا 45 هزار تومان اعلام کرد. همچنین هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد دام سنگین کمتر از 100 هزار تومان در بازار عرضه می شود.

منبع: ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.