اخبار

شاخص هزینه تولید مرغ 30 درصد افزایش یافت

شاخص هزینه تولید مرغ 30 درصد افزایش یافت

به نقل از مرکز آمار، ‌شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٩ منتشر شد که بر این اساس شاخص هزینه تولید مرغ 30 درصد افزایش یافت.

شاخص قیمت تولید کننده بخش مرغداری های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ٣٧٠,٢ بوده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٣٠.٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٠.٦ درصد افزایش یافته است.

چکیده

میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٠.٦ درصد افزایش یافته است. در حقیقت شاخص هزینه تولید مرغ 30 درصد افزایش یافت.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٣٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤١.٤ درصد )، ١١.٤ واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم” تخم مرغ خوراکی ” (١٣,١ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم ” کود ”  (٥٣,٥ درصد ) می­‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٧٠,٦ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٤.٧ درصد)، ٢٥.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨ بالغ بر ٧٠.٦ درصد افزایش دارد. در بین قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم تخم مرغ نطفه دار  (٣٤.٨ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم ” کود” (٩٥.٢ درصد) می­باشد.

 تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٣٠,٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(١٥.٢)، ١٥.٤ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” مرغ حذفی ” (٩.٤ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم “تخم مرغ خوراکی ”  (٧٣.٩ درصد) می­باشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری ‌های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٩ نشان می­دهد که شاخص کل استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان آذر بایجان غربی با ٥٧,٣ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان مرکزی با ٩.٣ درصد افزایش می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که کل استان ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان لرستان با ١٠٨,١ درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢٠.٠ درصد افزایش می باشد.

منبع: آی تی پی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.