نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیله تیلاپیلا (منجمد)

۲۱۰,۰۰۰ تومان (هر کیلو)

تمامی سفارشاتی که تا ساعت 14 هر روز ثبت می شوند، در همان روز،

و سفارشات بعد از ساعت 14، در روز کاری بعد،

در سطح شهر مقدس مشهد ارسال خواهند شد.

برای تمامی سفارشات ماهی، در صورتی که گزینه “بدون تمیز کاری” انتخاب نشود، حذف پولک و تخلیه شکم انجام می شود.

قزل آلا رودخانه (تازه)

۸۷,۰۰۰ تومان (هر کیلو)

تمامی سفارشاتی که تا ساعت 14 هر روز ثبت می شوند، در همان روز،

و سفارشات بعد از ساعت 14، در روز کاری بعد،

در سطح شهر مقدس مشهد ارسال خواهند شد.

برای تمامی سفارشات ماهی، در صورتی که گزینه “بدون تمیز کاری” انتخاب نشود، حذف پولک و تخلیه شکم انجام می شود.